National klinisk retningslinje for udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår

Published by Sundhedsstyrelsen on Jan 19, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne.
​Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode, som ikke er anbefalet være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

ISBN elektronisk 1. udgave
978-87-7014-283-0

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

© Sundhedsstyrelsen, 2021. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Kategori: Faglig rådgivning
Version: 1.0
Versionsdato: Juli 2021
Format: PDF

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-283-0

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
Voksne patienter med diabetiske fodsår med mistanke om infektion (såsom rødme, varme, smerte, hævelse, sekretion og ildelugt).
Intervention
Sårpodning (indextest)
Comparator
Sårbiopsi (referencetest)
Outcomes

PICO 40.1

Population
Voksne patienter med diabetiske fodsår og senkomplikationer i form af underekstremitets iskæmi og neuropati samt ødem på underekstremiteterne
Intervention
Kompressionsbehandling
Comparator
Standardsårbehandling
Outcomes

PICO 50.1

Population
Voksne patienter med plantare diabetiske fodsår på baggrund af tryk og neuropati med behov for trykaflastning af såret. Ekskluderet er patienter med behandlingskrævende iskæmiske og inficerede fodsår samt en ikke plantigrad fod.
Intervention
Trykaflastning med aftagelig bandage
Comparator
Ikke-aftagelig trykaflastning
Outcomes

PICO 60.1

Population
Voksne patienter med diabetiske fodsår
Intervention
Negativ trykbandage i tillæg til standardsårbehandling
Comparator
Standardsårbehandling uden brug af trykbandage
Outcomes

PICO 70.1

Population
Voksne patienter med diabetiske fodsår og samtidig anatomisk fejlstilling i foden. Manglende heling af fodsår efter standardsårbehandling og aflastning.
Intervention
Aflastende fodkirurgi. Ved aflastende kirurgi forstås senekirurgi og mindre ossøse fjernelser, som også kan beskrives som mindre kirurgisk indgreb. Behandlingen gives i tillæg til standardsårbehandling
Comparator
Standardsårbehandling uden fodkirurgi.
Outcomes

PICO 80.1

Population
Voksne patienter med diabetiske fodsår
Intervention
Fysisk træning
Comparator
Ingen fysisk træning
Outcomes

PICO 90.1

Population
Voksne med diabetiske fodsår
Intervention
Telemedicinsk kontrol
Comparator
Standardsårbehandling med fremmødekontrol
Outcomes