Behandlingsretningslinjer for håndleddsbrudd hos voksne

Main Editor Hovedredaktør- og forfatter: Hebe Désirée Kvernmo. Medforfattere: Leiv Magne Hove, Adalsteinn Odinsson, Katrine Bjørnebek Frønsdal, Ingrid Harboe, Yngvar Krukhaug
Language no
Last Update Jul 27, 2015
Published Date Aug 10, 2015
Contact
Disclaimer

I henhold til nye internasjonale standarder for pålitelige retningslinjer (Trustworthy guidelines, Institute of Medicine 2011) og Helsedirektoratets "Veileder for kunnskapsbaserte faglige retningslinjer” bør kliniske retningslinjer inkludere en systematisk gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon og en balansert vurdering av fordeler og ulemper ved ulike behandlingsalternativ. Slike retningslinjer etablerer en standard for utredning, behandling og oppfølging av pasient- eller diagnosegrupper, og tjener som et hjelpemiddel for helsepersonell ved avveininger som må tas i deres kliniske hverdag. Faglige retningslinjer er virkemidler hvis endemål er å sikre høy kvalitet, riktige prioriteringer og forhindre uønsket variasjon i behandlingstilbudet.Retningslinjer er ikke rettslig bindende, men faglig normerende for valg man anser fremmer kvalitet, god praksis og likhet i tjenesten. Helsepersonell må likevel vise faglig skjønn i vurderingen av hver enkelt pasient og ta hensyn til den individuelle pasients behov.

Sponsors Den norske legeforening Norsk forening for håndkirurgi Norsk ortopedisk forening
Abstract

PICOS
PICO 8.1
P: Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur behandlet med volar vinkelstabil plateosteosyntese
I: Immobilisering i gips- eller annen avstivende bandasje i < 2 uker
C: Immobilisering i gips- eller annen avstivende bandasje i > 5 uker
O:

PICO 5.1
P: Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur ,
I: Konvensjonell røntgenundersøkelse av håndleddet ,
C: CT-undersøkelse av håndleddet ,
O: ,

PICO 6.1
P: Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur
I: Operasjon innen de første 48 timer etter at operasjonsindikasjonen er stilt
C: Operasjonen etter mer enn 48 timer etter at operasjonsindikasjonen er stilt
O:

PICO 9.1
P: Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur behandlet med volar vinkelstabil plateosteosyntese
I: Supervisert trening ved ergo- eller fysioterapeut
C: Egentrening etter treningsprogram etter instruksjon av helsepersonell ved avbandasjering
O:

PICO 1.1
P: Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur
I: Volare vinkelstabile plater
C: Ekstern fiksasjon
O:

PICO 2.1
P: Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur
I: Ekstern fiksasjon
C: Ekstern fiksasjon med pinning av bruddfragment(er)
O:

PICO 4.1
P: Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur
I: Perkutan pinning
C: Konservativ behandling
O:

PICO 9.2
P: Voksne pasienter uansett alder med distal radiusfraktur behandlet konservativt (reposisjon og gips)
I: Supervisert trening ved ergo- eller fysioterapeut
C: Egentrening etter treningsprogram etter instruksjon av helsepersonell ved avbandasjering
O:

PICO 1.2
P: Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur
I: Volare vinkelstabile plater
C: Perkutan pinning
O:

PICO 2.2
P: Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur
I: Tradisjonell pinning
C: Kapandji pinning
O:

PICO 4.2
P: Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur
I: Ekstern fiksasjon
C: Konservativ behandling
O:

PICO 2.3
P: Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur
I: Pinning med biodegraderbare pinner
C: Pinning med metallpinner
O:

PICO 3.3
P: Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur
I: Operativ stabilisering av ledsagende distal ulnafraktur
C: Ikke-operativ stabilisering av ledsagende distal ulnafraktur
O:

PICO 4.3
P: Voksne pasienter > 65 år med ustabile distale radiusfrakturer
I: Volare vinkelstabile plater
C: Konservativ behandling
O:

PICO 2.4
P: Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur
I: Operativ behandling uten bengrafting eller bensubstitutter som tillegg til osteosyntese
C: Operativ behandling med bengrafting eller bensubstitutter som tillegg til osteosyntese
O: