Behandlingsretningslinjer for håndleddsbrudd hos voksne

Published by Hovedredaktør- og forfatter: Hebe Désirée Kvernmo. Medforfattere: Leiv Magne Hove, Adalsteinn Odinsson, Katrine Bjørnebek Frønsdal, Ingrid Harboe, Yngvar Krukhaug on Aug 10, 2015

Disclaimer

I henhold til nye internasjonale standarder for pålitelige retningslinjer (Trustworthy guidelines, Institute of Medicine 2011) og Helsedirektoratets "Veileder for kunnskapsbaserte faglige retningslinjer” bør kliniske retningslinjer inkludere en systematisk gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon og en balansert vurdering av fordeler og ulemper ved ulike behandlingsalternativ. Slike retningslinjer etablerer en standard for utredning, behandling og oppfølging av pasient- eller diagnosegrupper, og tjener som et hjelpemiddel for helsepersonell ved avveininger som må tas i deres kliniske hverdag. Faglige retningslinjer er virkemidler hvis endemål er å sikre høy kvalitet, riktige prioriteringer og forhindre uønsket variasjon i behandlingstilbudet.Retningslinjer er ikke rettslig bindende, men faglig normerende for valg man anser fremmer kvalitet, god praksis og likhet i tjenesten. Helsepersonell må likevel vise faglig skjønn i vurderingen av hver enkelt pasient og ta hensyn til den individuelle pasients behov.

Sponsors

Den norske legeforening Norsk forening for håndkirurgi Norsk ortopedisk forening

Contact

Abstract

Language

no

PICOS

PICO 10.1

Population
Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur
Intervention
Volare vinkelstabile plater
Comparator
Ekstern fiksasjon
Outcomes

PICO 10.2

Population
Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur
Intervention
Volare vinkelstabile plater
Comparator
Perkutan pinning
Outcomes

PICO 20.1

Population
Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur
Intervention
Ekstern fiksasjon
Comparator
Ekstern fiksasjon med pinning av bruddfragment(er)
Outcomes

PICO 20.2

Population
Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur
Intervention
Tradisjonell pinning
Comparator
Kapandji pinning
Outcomes

PICO 20.3

Population
Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur
Intervention
Pinning med biodegraderbare pinner
Comparator
Pinning med metallpinner
Outcomes

PICO 20.4

Population
Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur
Intervention
Operativ behandling uten bengrafting eller bensubstitutter som tillegg til osteosyntese
Comparator
Operativ behandling med bengrafting eller bensubstitutter som tillegg til osteosyntese
Outcomes

PICO 30.3

Population
Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur
Intervention
Operativ stabilisering av ledsagende distal ulnafraktur
Comparator
Ikke-operativ stabilisering av ledsagende distal ulnafraktur
Outcomes

PICO 40.1

Population
Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur
Intervention
Perkutan pinning
Comparator
Konservativ behandling
Outcomes

PICO 40.2

Population
Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur
Intervention
Ekstern fiksasjon
Comparator
Konservativ behandling
Outcomes

PICO 40.3

Population
Voksne pasienter > 65 år med ustabile distale radiusfrakturer
Intervention
Volare vinkelstabile plater
Comparator
Konservativ behandling
Outcomes

PICO 50.1

Population
Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur ,
Intervention
Konvensjonell røntgenundersøkelse av håndleddet ,
Comparator
CT-undersøkelse av håndleddet ,
Outcomes
,

PICO 60.1

Population
Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur
Intervention
Operasjon innen de første 48 timer etter at operasjonsindikasjonen er stilt
Comparator
Operasjonen etter mer enn 48 timer etter at operasjonsindikasjonen er stilt
Outcomes

PICO 80.1

Population
Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur behandlet med volar vinkelstabil plateosteosyntese
Intervention
Immobilisering i gips- eller annen avstivende bandasje i < 2 uker
Comparator
Immobilisering i gips- eller annen avstivende bandasje i > 5 uker
Outcomes

PICO 90.1

Population
Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur behandlet med volar vinkelstabil plateosteosyntese
Intervention
Supervisert trening ved ergo- eller fysioterapeut
Comparator
Egentrening etter treningsprogram etter instruksjon av helsepersonell ved avbandasjering
Outcomes

PICO 90.2

Population
Voksne pasienter uansett alder med distal radiusfraktur behandlet konservativt (reposisjon og gips)
Intervention
Supervisert trening ved ergo- eller fysioterapeut
Comparator
Egentrening etter treningsprogram etter instruksjon av helsepersonell ved avbandasjering
Outcomes