National klinisk retningslinje for fjernelse af mandler (tonsillektomi) - ikke gældende

Published by The Danish Health Authority on Mar 22, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne.

​Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.


ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-327-1
Version: 1.1

Sponsors

The Danish Health Authority

Contact

Abstract

© Sundhedsstyrelsen, 2019. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Kategori: Faglig rådgivning
Version: 1.1
Format: PDF

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-327-1

Language

dk

PICOS

PICO 30.0

Population
Børn i aldersgruppen 0-12 år med søvnforstyrrende vejrtrækning og hypertrofiske tonsiller
Intervention
Tonsillektomi (alle teknikker)
Comparator
Ingen kirurgi
Outcomes

PICO 40.0

Population
Børn i aldersgruppen 0-12 år med synke- og/eller taleproblemer samt hypertrofiske tonsiller
Intervention
Tonsillektomi eller tonsillotomi (alle teknikker)
Comparator
ingen kirurgi
Outcomes

PICO 50.0

Population
Børn i aldersgruppen 0-12år med obstruktive symptomer og hypertrofiske tonsiller
Intervention
Tonsillotomi (alle teknikker)
Comparator
Tonsillektomi (alle teknikker)
Outcomes

PICO 60.0

Population
Børn i aldersgruppen 0-15 år med recidiverende akut tonsillitis
Intervention
Tonsillektomi (alle teknikker)
Comparator
Ingen kirurgi
Outcomes

PICO 70.0

Population
Unge og voksne i alderen 15 år og opefter med recidiverende akut tonsillitis
Intervention
Tonsillektomi (alle teknikker)
Comparator
ingen kirurgi
Outcomes

PICO 80.0

Population
Børn og voksne (alle aldre) med recidiverende akut tonsillitis
Intervention
Internationale kriterier (Paradise1984-kriterierne)
Comparator
Udbredte nationale kriterier
Outcomes

PICO 90.0

Population
Unge og voksne i alderen 12 år og opefter med kronisk tonsillitis
Intervention
Tonsillektomi (alle teknikker)
Comparator
Ingen kirurgi
Outcomes

PICO 100.0

Population
Tonsillektomerede børn og voksne (4 år og opefter eller større end 20 kg)
Intervention
Ambulant kirurgi
Comparator
Indlæggelse
Outcomes

PICO 110.0

Population
Patienter der tonsillektomeres i alderen 12 år og opefter
Intervention
Paracetamol + NSAID + opioid ved behov
Comparator
Paracetamol + NSAID
Outcomes