National klinisk anbefaling for brug af beroligende lægemidler til kortvarig symptomlindring af nyopståede angst- og urosymptomer hos voksne

Published by Angiv forfatter on Feb 23, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske anbefalinger er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske anbefalinger bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske anbefalinger er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i anbefalingerne.
​Nationale kliniske anbefalinger klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge anbefalingerne. De nationale kliniske anbefalinger er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode, som ikke er anbefalet, være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-516-9 

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
Voksne med nyopståede angst- og/eller urosymptomer med behov for kortvarig farmakologisk behandling
Intervention
Farmakologisk behandling
Comparator
Anden- eller ingen farmakologisk behandling
Outcomes

PICO 30.2

Population
Voksne med nyopståede angst- og/eller urosymptomer med behov for kortvarig farmakologisk behandling
Intervention
Kortvarig behandling med benzodiazepin
Comparator
Ingen farmakologisk behandling
Outcomes

PICO 30.3

Population
Voksne med nyopståede angst- og/eller urosymptomer med behov for kortvarig farmakologisk behandling
Intervention
Kortvarig behandling med pregabalin
Comparator
Ingen farmakologisk behandling
Outcomes

PICO 30.4

Population
Voksne med nyopståede angst- og/eller urosymptomer med behov for kortvarig farmakologisk behandling
Intervention
Kortvarig behandling med quetiapin
Comparator
Ingen farmakologisk behandling
Outcomes

PICO 30.5

Population
Voksne med nyopståede angst- og/eller urosymptomer med behov for kortvarig farmakologisk behandling
Intervention
Kortvarig behandling med agomelatin
Comparator
Ingen farmakologisk behandling
Outcomes

PICO 30.6

Population
Voksne med nyopståede angst- og/eller urosymptomer med behov for kortvarig farmakologisk behandling
Intervention
Kortvarig behandling med hydroxyzin
Comparator
Ingen farmakologisk behandling
Outcomes

PICO 30.7

Population
Voksne med nyopståede angst- og/eller urosymptomer med behov for kortvarig farmakologisk behandling
Intervention
Kortvarig behandling med benzodiazepin
Comparator
Kortvarig behandling med pregabalin
Outcomes