Nationale kliniske anbefalinger for behandling med melatonin ved søvnforstyrrelser hos børn og unge

Published by Sundhedsstyrelsen on Nov 2, 2022

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske anbefalinger er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske anbefalinger bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske anbefalinger er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne.
​Nationale kliniske anbefalinger klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge anbefalingerne. De nationale kliniske anbefalinger er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode, som ikke er anbefalet være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-477-3

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 50.1

Population
Børn og unge med søvnforstyrrelser uden kendt årsag
Intervention
Melatonin + søvnhygiejniske tiltag
Comparator
Søvnhygiejniske tiltag
Outcomes

PICO 60.1

Population
Børn og unge med søvnforstyrrelser på grund af anden sygdom
Intervention
Melatonin + søvnhygiejniske tiltag
Comparator
Søvnhygiejniske tiltag
Outcomes