National klinisk retningslinje for behandling af symptomatisk galdestenssygdom

Published by Daniel Mønsted Shabanzadeh on Feb 4, 2022

Disclaimer

De ansvarlige for denne nationale retningslinje skal indsætte ansvarsfraskrivelse.

Den skal som minimum indeholde følgende:

Denne NKR skal betragtes som vejledende og fritager ikke sundhedspersoner for individuelt ansvar for at træffe korrekte beslutninger vedrørende den individuelle patient, i samarbejde med og under hensyntagen til denne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde vil anden behandling end den anbefalede være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. 

Sponsors

Denne nationale kliniske retningslinje er udarbejdet med midler bevilliget under Finansloven 2017 til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer i perioden 2017-2020.

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 60.1

Population
Alle patienter med galdeblæresten og subjektive abdominale symptomer i fravær af kompliceret galdestenssygdom
Intervention
Observation
Comparator
Laparoskopisk kolecystektomi
Outcomes

PICO 70.1

Population
Alle patienter med akut kolecystitis. Der laves subgruppeanalyser af maksimal symptomvarighed inden inklusion i studiet
Intervention
Akut laparoskopisk kolecystektomi
Comparator
Planlagt laparoskopisk kolecystektomi
Outcomes

PICO 80.1

Population
Alle patienter med akut kolecystitis. Subgruppeanalyser på højrisiko versus ikke-højrisikopatienter.
Intervention
Anlæggelse af galdeblæredræn inden laparoskopisk kolecystektomi
Comparator
Laparoskopisk kolecystektomi uden forudgående drænanlæggelse
Outcomes

PICO 90.1

Population
Højrisikopatienter med akut kolecystitis
Intervention
Alle former for galdeblæredrænage
Comparator
Akut laparoskopisk eller åben kolecystektomi
Outcomes

PICO 100.1

Population
Patienter med koledokussten
Intervention
Ét-trins procedurer i form af enten laparoskopisk fjernelse af koledokussten med kolecystektomi under samme procedure eller fjernelse af koledokussten ved ERCP med laparoskopisk kolecystektomi under samme bedøvelse (rendezvous)
Comparator
Gold standard klinisk praksis med primær fjernelse af koledokussten ved ERCP og efterfølgende laparoskopisk kolecystektomi som to-trins procedure
Outcomes

PICO 110.1

Population
Højrisikopatienter med koledokussten
Intervention
ERCP fjernelse af koledokussten uden kolecystektomi
Comparator
Fjernelse af koledokussten (alle metoder) med kolecystektomi
Outcomes

PICO 120.1

Population
Alle patienter med mistanke om akut galdestenssygdom
Intervention
MRCP eller EUL
Comparator
Kolangiografi enten ved ERCP eller ved peroperativ kolangiografi, som udføres under laparoskopisk kolecystektomi
Outcomes