National klinisk retningslinje for iltbehandling til den voksne elektive kirurgiske patient

Published by Arbejdsgruppen, DASAIM on Mar 18, 2022

Disclaimer

Nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne.
Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger
behandling.

Sponsors

Sundhedsstyrelsen, nationale kliniske retningslinjer puljeprojekt 2020

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 40.1

Population
Voksne elektive kirurgiske patienter under anæstesi
Intervention
Høj iltprocent (80%)
Comparator
Normal iltprocent (21-40%)
Outcomes

PICO 80.1

Population
Voksne elektive kirurgiske patienter i perioden efter anæstesi
Intervention
Liberal iltbehandling (iltprocent 60-100% eller ilttilskud til SpO2 ≥ 99%)
Comparator
Restriktiv og målrettet iltbehandling (iltprocent 21-40% eller ilttilskud til normal SpO2)
Outcomes