Effekten af behandlingsmetoder indenfor ludomani

Main Editor Jakob Linnet
Language dk
Last Update Jun 16, 2016
Published Date Jun 16, 2016
Contact
Disclaimer

Dette er en digital version af undersøgelsen, som er udbudt af Sundheds- og Ældreministeriet. Den oprindelige version findes på Sundheds- og Ældreministeriet’s hjemmeside. Undersøgelsen består af systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Undersøgelsen kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. Undersøgelsen er offentligt tilgængelig, og patienter og pårørende kan også orientere sig i informationerne. Undersøgelsen er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation.

Sponsors
Abstract

PICOS
PICO 11.1
P: 12 trins behandling vs Kontrol
I: 12 trins behandling
C: Kontrol
O:

PICO 4.1
P: CBT vs Kontrol
I: Kognitiv adfærdsterapi
C: Kontrol CR
O:

PICO 6.1
P: MI vs Kontrol
I: Motivationsfremmende intervention
C: Kontrol
O:

PICO 8.1
P: Telebehandling vs Kontrol
I: Telebehandling (Internetbaseret terapi, telefonterapi)
C: Kontrol
O:

PICO 12.1
P: CBT lang tid vs kort tid
I: CBT lang tid
C: CBT kort tid (Kontrol)
O:

PICO 13.1
P: Individuel behandling vs behandling med pårørende
I: Individuel behandling
C: behandling med pårørende (Kontrol)
O:

PICO 7.1
P: Kombination af CBT med MI eller Mindfulness vs Kontrol
I: Kombination af CBT med MI eller Mindfulness
C: Kontrol
O:

PICO 9.1
P: Telebehandling vs Face-to-face
I: Face-to-face
C: Telebehandling (telefon, videokonference)
O:

PICO 5.1
P: Individuel behandling vs gruppe behandling
I: Individuel
C: Gruppe (Kontrol)
O:

PICO 10.1
P: Selvhjælpsbehandling vs Kontrol
I: Selvhjælpsbehandling
C: Kontrol
O: