Nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af patienter med prostatakræft

Main Editor Sundhedsstyrelsen
Language dk
Last Update Sep 3, 2018
Published Date Sep 3, 2018
Contact
Disclaimer

Sponsors
Abstract

PICOS
PICO 3.1
P: Alle patienter diagnosticeret med prostatakræft
I: Systematisk vurdering for depression
C: Vanlig praksis
O:

PICO 4.1
P: Patienter med prostatakræft inden for den første måned efter påbegyndt kastrationsbaseret behandling
I: Traening
C: Vanlig behandling
O:

PICO 7.1
P: Patienter med prostatakræft
I: Sexologisk raadgivning
C: Vanlig behandling
O:

PICO 8.1
P: Patienter med prostatakræft i kastrationsbehandling
I: Undersøgelse af kardio-vaskulære risikofaktor mindst en gang årligt
C: Vanlig kontrol
O:

PICO 9.1
P: Patienter med prostatakræft, der påbegynder kastrationsbaseret behandling
I: DXA scanning
C: Ingen DXA scanning
O:

PICO 6.1
P: Mænd som har gennemgået prostatektomi for prostatakræft og som er inkontinente
I: Baekkenbundstraening
C: vanlig behandling
O:

PICO 5.1
P: Patienter med prostatakræft der har været i kastrationsbaseret behandling i mindst 6 måneder
I: Superviseret træning
C: Vanlig behandling
O: