Nationale kliniske retningslinjer for hofteartrose – ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter THA

Main Editor Sundhedsstyrelsen
Language dk
Last Update Sep 3, 2018
Published Date Sep 3, 2018
Contact
Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

Sponsors
Abstract

PICOS
PICO 3.1
P: Patienter med hofteartrose
I: Neuromuskulær/funktionel træning
C: Vanlig behandling, der ikke indeholder træning
O:

PICO 10.1
P: Patienter med hofteartrose
I: Postoperativ bevægerestriktioner for hofteleddet
C: Ingen eller færre bevægerestriktioner
O:

PICO 5.1
P: Patienter med hofteartrose
I: Manuel terapi
C: Vanlig behandling uden manuel terapi
O:

PICO 4.1
P: Patienter med hofteartrose
I: Styrketræning i tillæg til vanlig behandling
C: Vanlig behandling
O:

PICO 9.1
P: Patienter med hofteartrose
I: Styrketræning i tillæg til vanlig behandling
C: Vanlig behandling der ikke indeholder styrketræning
O:

PICO 7.1
P: Patienter med hofteartrose
I: Kombineret patientuddannelse og træning
C: Vanlig behandling der ikke indeholder patientuddannelse og træning
O:

PICO 8.1
P: Patienter med hofteartrose
I: Superviseret genoptræning i tillæg til vanlig behandling
C: Vanlig behandling der ikke indeholder superviseret genoptræning
O:

PICO 3.2
P: Standard
I: Intervention
C: Control
O:

PICO 9.2
P: Standard
I: Intervention
C: Control
O:

PICO 3.3
P: Standard
I: Intervention
C: Control
O: