National klinisk retningslinje for demens og medicin

Published by Sundhedsstyrelsen, 2018 on Mar 20, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation.

ISBN-nr (elektronisk udgave): 978-87-7014-061-4

Sponsors

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 10.1

Population
Personer med en demenssygdom og samtidig søvnbesvær og/eller døgnrytmeforstyrrelse
Intervention
Behandling med melatonin i tillæg til non-farmakologisk behandling
Comparator
Non-farmakologisk behandling alene
Outcomes

PICO 10.1

Population
Personer med en demenssygdom i behandling med paracetamol, hvor det ved revurdering af smertebehandlingen er usikkert, om patienten har smerter
Intervention
Seponering af paracetamol
Comparator
Fortsat behandling med paracetamol
Outcomes

PICO 20.1

Population
Personer med en demenssygdom og samtidig søvnbesvær og/eller døgnrytmeforstyrrelse
Intervention
Behandling med NaSSA (mirtazapin (7,5-30 mg) eller mianserin (10-30 mg)) i tillæg til non-farmakologisk behandling
Comparator
Non-farmakologisk behandling alene
Outcomes

PICO 20.1

Population
Personer med en demenssygdom i behandling med opioider, hvor det ved revurdering af smertebehandlingen er usikkert, om patienten har smerter
Intervention
Seponering af opioider (brat eller udtrapning)
Comparator
Fortsat behandling med opioider
Outcomes

PICO 30.1

Population
Personer med en demensdiagnose (Alzheimers sygdom, Lewy body demens eller demens ved Parkinsons sygdom) i behandling med et eller flere demenslægemidler. Populationen er personer med meget svær demens (dvs. sengeliggende uden sprog). Populationen omfatter ikke personer, der oplever uacceptable bivirkninger ved behandlingen som alene af den grund bør føre til seponering
Intervention
Seponering af behandling med demenslægemiddel (kolinesterasehæmmer og/eller memantin)
Comparator
Fortsat behandling med demenslægemiddel (kolinesterasehæmmer og/eller memantin)
Outcomes

PICO 40.1

Population
Personer med en demenssygdom i langvarig (>3 mdr.) behandling med antipsykotisk medicin. Populationen inkluderer ikke personer, hvor der er indikation for antipsykotika som følge af komorbid psykisk lidelse, fx bipolar lidelse og skizofreni
Intervention
Seponering (både brat seponering og udtrapning) af langvarig (>3 mdr.) behandling med antipsykotisk medicin
Comparator
Fortsat behandling med antipsykotisk medicin
Outcomes

PICO 60.1

Population
Personer med en demenssygdom i behandling med antidepressiv medicin (>6 måneder), der inden demensdiagnosen blev stillet ikke havde affektiv sygdom med indikation for antidepressiv medicin
Intervention
Seponering af antidepressiva
Comparator
Fortsat behandling med antidepressiva
Outcomes

PICO 70.1

Population
Personer med en demenssygdom og komorbiditet med indikation for behandling eller i behandling med urologisk spasmolytikum (darifenacin, fesoterodin, oxybutynin, solifenacin, tolterodin eller trospiumchlorid)
Intervention
Ingen behandling eller seponering af urologisk spasmolytika med antikolinerg effekt
Comparator
Behandling med urologisk spasmolytika med antikolinerg effekt
Outcomes

PICO 90.1

Population
Personer med en demenssygdom >80 år og hypertension i behandling med antihypertensiva
Intervention
Behandling med antihypertensiva til højere behandlingsmål end i nationale anbefalinger
Comparator
Behandling med antihypertensiva til vanlige rekommanderede behandlingsmål i nationale anbefalinger
Outcomes