National klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen on Mar 22, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne.

​Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.


ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-333-2
Version: 1.1

Sponsors

Contact

Abstract

© Sundhedsstyrelsen, 2019. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Kategori: Faglig rådgivning
Version: 1.1
Format: PDF

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-333-2

Language

dk

PICOS

PICO 30.0

Population
Patienter over 16 år med nyligt opståede smerter lokaliseret til lænderyggen med eller uden udstråling til ben.
Intervention
Specifik (mundtlig) information om at opretholde vanlig aktivitet på trods af smerter. Med vanlig aktivitet i hverdagslivet menes daglige huslige gøremål (f.eks. rengøring), arbejde, deltagelse i sociale aktiviteter samt fritidsaktiviteter og motion. Interventionen kan gives som en isoleret intervention eller i kombination med en standardiseret behandling med en varighed i op til 4 uger.
Comparator
Ingen information eller information der retter sig mod at modificere/reducere aktiviteter. Hvis interventionen er givet i kombination med en standard behandling skal denne også gives i tilsvarende omfang i den sammenlignende gruppe.
Outcomes

PICO 40.0

Population
Patienter over 16 år med nyligt opståede smerter lokaliseret til lænderyggen med eller uden udstråling til ben.
Intervention
Patientuddannelse skal indeholde elementer, der adresserer en persons følelser, overbevisninger eller forståelse af deres smerter og funktion. Patientuddannelse adskiller sig fra generel information ved, at informationen er tilpasset (individualiseret) den enkelte patients forståelsesramme og adresserer opfattelser og adfærd, som kan være uhensigtsmæssige eller virker som barrier.
Comparator
Ingen individualiseret patientuddannelse.
Outcomes

PICO 50.0

Population
Patienter over 16 år med nyligt opståede smerter lokaliseret til lænderyggen med eller uden udstråling til ben.
Intervention
En prædefineret behandlingsstrategi på baggrund af kliniske undergrupper, som er identificerede ud fra modificerbare risikofaktorer for dårligt langvarigt forløb. Behandlingen skal være rettet mod de 10 identificerede risikofaktorer, men kan foregå i kombination med anden behandling. Behandlingen kan foregå i op til 12 uger og varetages af klinikere, der typisk er involverede i forløb omkring lænderygpatienter.
Comparator
Vanlig behandling.
Outcomes

PICO 60.0

Population
Patienter over 16 år med nyligt opståede smerter lokaliseret til lænderyggen med eller uden udstråling til ben.
Intervention
Rutinemæssig billeddiagnostisk udredning med MR eller røntgen
Comparator
Ingen rutinemæssig billeddiagnostisk udredning med MR eller røntgen.
Outcomes

PICO 70.0

Population
Patienter over 16 år med nyligt opståede smerter lokaliseret til lænderyggen med eller uden udstråling til ben.
Intervention
Ledmobiliserende teknikker i tillæg til vanlig behandling
Comparator
Ingen ledmobiliserende behandling
Outcomes

PICO 80.0

Population
Patienter over 16 år med nyligt opståede smerter lokaliseret til lænderyggen med eller uden udstråling til ben.
Intervention
Superviseret fysisk træning i tillæg til vanlig behandling
Comparator
Ingen superviseret og individualiseret træning
Outcomes

PICO 90.0

Population
Patienter over 16 år med nyligt opståede smerter lokaliseret til lænderyggen med eller uden udstråling til ben.
Intervention
Akupunktur + vanlig behandling
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 100.0

Population
Patienter over 16 år med nyligt opståede smerter lokaliseret til lænderyggen med eller uden udstråling til ben.
Intervention
Oral paracetamol i tillæg til vanlig behandling i 2-21 dage. Der vurderes en dosis svarende til 2000-4000 mg/d.
Comparator
Ingen paracetamol
Outcomes

PICO 110.0

Population
Patienter over 16 år med nyligt opståede smerter lokaliseret til lænderyggen med eller uden udstråling til ben.
Intervention
Opioider indtaget oralt i tillæg til vanlig behandling i 1-14 dage. Der vurderes en dosis svarende til 50-100 mg x 4 dagligt for tramadol eller 10 mg. maximalt hver 4. time for tabl. morfin eller tilsvarende ækvivalent dosis.
Comparator
Ingen opioider
Outcomes

PICO 120.0

Population
Patienter over 16 år med nyligt opståede smerter lokaliseret til lænderyggen med eller uden udstråling til ben.
Intervention
NSAID præparaterne ibuprofen og naproxen indtaget oralt i tillæg til vanlig behandling i 5-14 dage. For ibuprofen vurderes en dosis på 1200-1800 mg/d. For naproxen en dosis på 500-1000 mg/d.
Comparator
Ingen NSAID.
Outcomes