National Klinisk Retningslinje for iltbehandling til den akut syge voksne patient - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen on Mar 20, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne.
Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger
behandling. 

ISBN elektronisk 1. udg.:  978-87-7014-138-3

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

 

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 10.1

Population
Akut syge, voksne patienter med normal iltmætning ,
Intervention
Iltbehandling ,
Comparator
Ingen iltbehandling ,
Outcomes
,

PICO 20.1

Population
Akut syge, voksne patienter med lav iltmætning
Intervention
Liberal strategi for iltbehandling
Comparator
Restriktiv strategi for iltbehandling
Outcomes