National klinisk retningslinje for indikation for transfusion med blodkomponenter - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen, 2018 on Mar 20, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.ISBN elektronisk udgave: 978-87-7104-967-1

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
2014 udgaven. Indlagte kredsløbsstabile patienter med anæmi
Intervention
Restriktiv transfusionsstrategi af erytrocytter
Comparator
Liberal transfusionsstrategi af erytrocytter.
Outcomes

PICO 30.2

Population
Blodtransfusion til kredsløbsstabile patienter med anæmi
Intervention
Restriktiv transfusionsstrategi af erytrocytter
Comparator
Liberal transfusionsstrategi af erytrocytter
Outcomes

PICO 40.0

Population
2014 analyse Indlagte kredsløbsstabile patienter med anæmi og kronisk hjertesygdom
Intervention
Restriktiv transfusionsstrategi af erytrocytter
Comparator
Liberal transfusionstsstrategi af erytrocytter
Outcomes

PICO 40.1

Population
Indlagte kredsløbsstabile patienter med anæmi og kronisk hjertesygdom
Intervention
Restriktiv transfusionsstrategi af erytrocytter
Comparator
Liberal transfusionsstrategi af erytrocytter
Outcomes

PICO 50.0

Population
Kredsløbsstabile patienter med akut koronart syndrom (AKS) og anæmi
Intervention
Resriktiv transfusionsstrategi af erytrocytter
Comparator
Liberal transfusionsstrategi af erytrocytter
Outcomes

PICO 60.0

Population
2014 analyse_Blødende patienter der er kredsløbsstabile
Intervention
TEG®/ROTEM® analyse til monitorering af hæmostasen
Comparator
Konventionelle analyser
Outcomes

PICO 60.1

Population
Kredsløbsstabile patienter med blødning
Intervention
TEG or ROTEM
Comparator
Konventionelle analyser
Outcomes

PICO 70.1

Population
2014 udgaven_Patienter med malign hæmatologisk lidelse i kurativ intenderet behandling
Intervention
Restriktiv transfusionsstrategi
Comparator
Liberal transfusionsstrategi
Outcomes

PICO 70.2

Population
Transfusion for malign hæmatologisk lidelse
Intervention
Restriktiv transfusionsstrategi af erytrocytter
Comparator
Liberal transfusionsstrategi af erytrocytter
Outcomes

PICO 80.0

Population
Patienter med malign hæmatologisk lidelse, der ikke er i kurativ intenderet behandling
Intervention
Restriktiv transfusionsstrategi
Comparator
Liberal transfusionsstrategi
Outcomes

PICO 90.0

Population
Patienter med hæmatologisk lidelse
Intervention
Trombocytværdi på 10*10^9/L
Comparator
Trombocytværdi på 20*10^9/L eller 30*10^9/L
Outcomes

PICO 100.0

Population
Patienter med malign hæmatologisk lidelse og anæmi, der ikke er i kurativ intenderet behandling
Intervention
Restriktiv transfusionsstrategi
Comparator
Liberal transfusionsstrategi
Outcomes

PICO 110.0

Population
Patienter med strålesensitiv tumor
Intervention
Patienter med anæmi som ikke modtager erytrocyttransfusion før stråleterapi
Comparator
Patienter med anæmi der modtager erytrocyttransfusion før stråleterapi
Outcomes

PICO 120.1

Population
Blodkomponenter PICO 10 balanceret komponentterapi versus transfusion med anden erytrocyt
Intervention
Balanceret komponentterapi
Comparator
Transfusion med anden erytrocyt
Outcomes