National klinisk retningslinje for behandling af anorexia nervosa - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen on Mar 6, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne.

​Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten (samt pårørende til børn og unge patienter), når de vælger behandling.


ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-337-0
Version: 1.1

Sponsors

Contact

Abstract

© Sundhedsstyrelsen, 2019. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Kategori: Faglig rådgivning
Version: 1.1
Format: PDF

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-337-0

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
Patienter med anoreksi, hvor der er indikation for døgnindlæggelse (evt. subgruppeanalyse for henholdsvis børn, unge og voksne samt antal tidligere indlæggelser).
Intervention
Kortere døgnindlæggelse med fokus på at få påbegyndt vægtindhentningen ved selvstændig spisning. Patienten udskrives til intensiv behandling i ambulant regi, når vægtindhentningen er påbegyndt.
Comparator
Længere døgnindlæggelse, som pågår, indtil patienten vurderes at være fuldt eller næsten fuldt genernæret.
Outcomes

PICO 40.1

Population
Patienter med anoreksi, som opstarter et behandlingsforløb (evt. subgruppeanalyse for sværhedsgrad).
Intervention
Psykoterapeutisk behandling i gruppe (evt. subgruppeanalyse inden for forskellige terapeutiske referencerammer). Varighed af gruppebehandlingen er minimum 8 sessioner.
Comparator
Individuel psykoterapeutisk behandling inden for samme terapeutiske referenceramme og af samme varighed som den gruppebehandling, der sammenlignes med.
Outcomes

PICO 50.1

Population
Patienter, som starter i behandling for anoreksi, og som efter 6-12 sessioner/1-3 måneder ikke har effekt af førstevalgsbehandlingen (evt. subgruppeanalyse for henholdsvis børn, unge og voksne).
Intervention
Patienten tilbydes en intensivering af den igangværende behandlingsform, tilbydes en anden behandlingsform udover den igangværende eller skifter til en anden behandlingsform i minimum 6- 12 sessioner af minimum samme intensitet.
Comparator
Behandling med førstevalgsbehandlingen fortsætter i yderligere minimum 6-12 sessioner.
Outcomes

PICO 60.1

Population
Patienter med anoreksi
Intervention
Behandling med fokus på kernesymptomerne ved anoreksi
Comparator
Behandling, som ikke fokuserer specifikt på kernesymptomerne ved anoreksi med samme intensitet som interventionen.
Outcomes

PICO 70.1

Population
Patienter med anoreksi (evt. subgruppeanalyse for henholdsvis børn, unge og voksne)
Intervention
Behandling, som indeholder specifikke mål for vægtindhentning (krav om vægtindhentning på eksempelvis ½-1 kg. om ugen).
Comparator
Behandling, som ikke indeholder specifikke mål for vægtindhentning.
Outcomes

PICO 80.1

Population
Børn, unge og voksne patienter med anoreksi
Intervention
Det vægtmæssige mål for behandlingen af voksne er et BMI over 20, og behandlingen af børn og unge stiler mod en vægt over 25-percentilen på højde-vægt-kurven.
Comparator
Det vægtmæssige mål for behandlingen af voksne er et BMI mellem 18,5 og 20, og det vægtmæssige mål for børn og unge er mellem 10-25-percentilen på højde-vægt-kurven.
Outcomes

PICO 90.1

Population
Hjemmeboende børn og unge med anoreksi, som starter i behandling.
Intervention
Familiebaseret behandling. (Krav til indhold defineres med udgangspunkt i eksisterende studier). Forløbet består af minimum 10 sessioner.
Comparator
Individuel behandling af tilsvarende intensitet og varighed som den familiebaserede behandling.
Outcomes

PICO 100.1

Population
Voksne patienter med anoreksi.
Intervention
Behandling, som aktivt inddrager pårørende/netværket. Aktiv inddragelse i behandlingen forudsætter, at pårørende deltager mere end ved indledende, status- samt afsluttende samtaler. Interventionen indebærer mere end psykoedukation og generel information, som gives til de pårørende/netværket.
Comparator
Behandling, som ikke inddrager pårørende/netværket som en aktiv del af behandlingen.
Outcomes

PICO 110.1

Population
Patienter med anoreksi i ambulant behandling
Intervention
Måltidsstøtte/spisetræning som supplement til vanlig behandling i ambulant regi. Måltidsstøtte foregår minimum 3 gange.
Comparator
Vanlig behandling uden supplement af separat måltidsstøtte.
Outcomes

PICO 120.1

Population
Patienter med anoreksi, som befinder sig i vægtøgningsfasen af behandling
Intervention
Fysisk aktivitet under vejledning som supplement til vanlig behandling. Vejledning foregår minimum 3 gange. Fysisk aktivitet indebærer gåture, moderat løb, vægttræning og lignende, som er tilpasset patientens tilstand.
Comparator
Vanlig behandling, hvor fysisk aktivitet holdes til et minimum.
Outcomes