National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med KOL

Main Editor Sundhedsstyrelsen, 2018
Language dk
Last Update May 30, 2018
Published Date May 28, 2018
Contact
Disclaimer

Dette er en digital version af retningslinjen fra 2018. Den oprindelige version findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

Sponsors Sundhedsstyrelsen
Abstract

PICOS
PICO 9.1
P: Patienter henvist til et KOL-rehabiliteringsprogram og deres pårørende
I: Inddragelse af pårørende i rehabiliteringsprogrammet
C: Rehabiliteringsprogram uden pårørendeinddragelse
O:

PICO 7.1
P: Undervægtige patienter med KOL
I: Ernæringsterapi
C: Ingen ernæringsterapi
O:

PICO 6.1
P: Patienter med KOL, som på grund af sygdommes sværhedsgrad ikke kan deltage i et vanligt rehabiliteringsprogram
I: Styrketræning
C: Sædvanlig praksis uden deltagelse i rehabilitering
O:

PICO 8.1
P: 2014-udgaven. Patienter med KOL
I: Rehabiliteringsprogram med gruppebaseret struktureret patientuddannelse
C: Vanlig behandling
O:

PICO 5.1
P: 2014-udgaven. Patienter med KOL
I: Styrketræning plus udholdenhedstræning
C: Udholdenhedstræning
O:

PICO 3.1
P: 2014-udgaven. Patienter med KOL og åndenød I lettere grad
I: KOL-rehabiliteringsprogram
C: Vanlig behandling
O:

PICO 4.1
P: 2014-udgaven. Patienter med KOL indlagt for en eksacerbation
I: Tidlig rehabilitering
C: Ingen rehabilitering
O:

PICO 10.1
P: Patienter med KOL
I: Et rehabiliteringsprogram på 12 uger eller længere
C: 7-8 ugers rehabiliteringsprogram for KOL
O:

PICO 8.2
P: Alle patienter med KOL som indgår i rehabiliteringsprogram
I: Rehabiliteringsprogram med gruppebaseret struktureret patientuddannelse
C: Vanlig behandling
O:

PICO 5.2
P: 2014-udgaven. Patienter med KOL
I: Styrketræning
C: Udholdenhedstræning
O:

PICO 3.2
P: Patienter med KOL og MRC ≤ 2
I: KOL-rehabiliteringsprogram
C: Vanlig behandling
O:

PICO 4.2
P: Patienter indlagt/har været indlagt i exacerbation
I: Tidlig rehabilitering
C: Ingen tidlig rehabilitering
O:

PICO 5.3
P: Patienter med KOL
I: Styrketræning
C: Udholdenhedstræning
O:

PICO 5.4
P: Patienter med KOL
I: Styrke + udholdenhedstræning
C: Udholdenhedstræning
O: