National klinisk retningslinje for fjernelse af mandler (tonsillektomi)

Main Editor the Danish Health and Medicines Authority
Language dk
Last Update Aug 2, 2017
Published Date Aug 2, 2017
Contact
Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

Sponsors the Danish Health and Medicines Authority
Abstract

PICOS
PICO 11.1
P: Patienter der tonsillektomeres i alderen 12 år og opefter
I: Paracetamol + NSAID + opioid ved behov
C: Paracetamol + NSAID
O:

PICO 5.1
P: Børn i aldersgruppen 0-12år med obstruktive symptomer og hypertrofiske tonsiller
I: Tonsillotomi (alle teknikker)
C: Tonsillektomi (alle teknikker)
O:

PICO 6.1
P: Børn i aldersgruppen 0-12år med recidiverende akut tonsillitis
I: Tonsillektomi (alle teknikker)
C: Ingen kirurgi
O:

PICO 8.1
P: Børn og voksne (alle aldre) med recidiverende akut tonsillitis
I: Internationale kriterier (Paradise1984-kriterierne)
C: Udbredte nationale kriterier
O:

PICO 9.1
P: Unge og voksne i alderen 12 år og opefter med kronisk tonsillitis
I: Tonsillektomi (alle teknikker)
C: Ingen kirurgi
O:

PICO 7.1
P: Unge og voksne i alderen 12 år og opefter med recidiverende akut tonsillitis
I: Tonsillektomi (alle teknikker)
C: ingen kirurgi
O:

PICO 3.1
P: Børn i aldersgruppen 0-12 år med søvnforstyrrende vejrtrækning og hypertrofiske tonsiller
I: Tonsillektomi (alle teknikker)
C: Ingen kirurgi
O:

PICO 10.1
P: Tonsillektomerede børn og voksne (4 år og opefter eller større end 20 kg)
I: Ambulant kirurgi
C: Indlæggelse
O:

PICO 4.1
P: Børn i aldersgruppen 0-12 år med synke- og/eller taleproblemer samt hypertrofiske tonsiller
I: Tonsillektomi eller tonsillotomi (alle teknikker)
C: ingen kirurgi
O: